PRAGUE AIRPORT REGION

cz | en
Úterý, 14 Leden 2014 09:21

Letiště v Eindhovenu CO2 neutrální

Letiště v Eindhovenu získalo certifikát Airport Carbon Accreditation nejvyššího stupně

Letiště Eindhoven získalo jako první letiště v zemích Beneluxu certifikát Airport Carbon Accreditation nejvyššího stupně.
V rámci programu Airport Carbon Accreditation se provádí audit a ocenění úspěšnosti účastnických letišť v řízení a snižování emisí CO2. Program sestává ze čtyř úrovní, přičemž pro každou z nich lze získat zvláštní certifikát; jsou to stupně Mapping (mapování), Reduction (snižování), Optimisation (optimalizace) a Neutrality (neutralita). Letiště Eindhoven nyní získalo certifikát nejvyššího stupně, tj. „Neutrality". To znamená, že letiště provozuje svoje procesy způsobem neutrálním z hlediska emisí uhlíku; dosahuje toho kompenzací svých vlastních zbytkových emisí.

První stupeň, „Mapping", spočívá v identifikaci a evidenci uhlíkové stopy vlastních procesů letiště. Poté se letiště zaměřilo na další úroveň, „Reduction", na níž je nutno prokázat snižování emisí CO2. Třetí úroveň, „Optimisation", spočívá v zapojení partnerských společností působících na letišti do snižování emisí CO2. Posledním stupněm je pak „Neutrality". To vše znamená, že letiště Eindhoven má značný náskok před termínem dosažením certifikátu Airport Carbon Accreditation nevyššího stupně, který byl dohodnut při jednáních u kulatého stolu v Alders.

Joost Meijs, generální ředitel letiště Eindhoven, říká: „Letiště Eindhoven má ambici být jedním z předních evropských letišť, pokud jde o udržitelnost. Certifikát Airport Carbon Accreditation nám pomáhá tuto ambici uskutečnit."

Olivier Jankovec, generální ředitel ACI EUROPE, k tomu dodává: „Letiště Eindhoven již nějakou dobu o CO2 neutralitu usilovalo a je skvělé, že se mu dnes podařilo jí dosáhnout a stát se tak prvním CO2 neutrálním letištěm v zemích Beneluxu (a patnáctým na světě). Získáním certifikátu Airport Carbon Accreditation pro stupeň „Neutrality" ukazuje letiště jasný příklad proaktivní kultury podnikání, která si váží přínosů pro okolí a efektivity, kterou tento úspěch přináší. Blahopřeji všem, kdo se na tom podíleli, k jejich nelehké práci."

TOPlist