PRAGUE AIRPORT REGION

cz | en
Pondělí, 30 Září 2013 09:32

D_Air - zpráva o studijní návštěvě Lipska

Jednalo se o studijní cestu spojenou s workshopem a schůzí všech projektových týmů, neboť projekt se nachází v polovině a čekají nás důležité aktivity jako je zpracování plánu realizace dobrých postupů a zkušeností a organizace studijní cesty v březnu 2014 v našem regionu.

Vše bylo s německou důkladností a precizností naplánováno, program byl velmi bohatý a končil často až kolem půlnoci. Volné chvíle se počítaly spíše na minuty. Pozitivní ovšem bylo, že přestávky v programu byly delší, což umožňovalo navázání neformálních kontaktů s ostatními účastníky. Tyto kontakty jsou často zdrojem velmi důležitých informací a know-how.

Hlavní témata byla následující:
• Veřejná doprava na letiště a v jeho okolí – infrastruktura, organizace, zaměstnanecké jízdné
• Efektivnost a úspora energií při provozu letiště
• Expres cargo a intermodalita
• Elektromobilita

Program byl doplněn dvěma exkurzemi, a to v nočním provozu firmy DHL a v supermoderním automatizovaném provozu firmy BMW, který disponuje parkovištěm pro zaměstnance pro 1500 aut. Tyto exkurze byly velmi zajímavé a napomohly k pochopení souvislostí, které jsou důležité pro rozvoj letiště, regionu i obou sousedících měst.

Rovněž zajímavý je i přístup k řešení dopravy uvnitř historického města, kdy radnice velkoplošně zavádí systém bezmotorových oblastí a zároveň díky tomu je možno pozorovat významný podíl jízd na kole. Ne bez zajímavosti je fakt, že Lipsko nebylo postiženo efektem suburbanizace, mělo mnoho volných ploch uvnitř města a stále jsou zde ještě rezervy. V poslední době opět narůstá počet obyvatel ve městě.

Celé znění zprávy můžete najít v příloze.

 

TOPlist